Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali 

Yarışma Yönetmeliği 

Son Başvuru Tarihi 1 Kasım 2024

Amaç 

Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali & Film Market; Türk sinemasının gelişimini teşvik etmeye, Uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunmaya ve kaliteli yapımların ülkemize gelmesine aracılık etmeyi amaç edinen Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali, Türk sinemasına yeni bir mecra kazadırmayı amaçlıyor.

Yarışma Tarihi

            Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali Film Yarışması 3 – 7 Aralık 2024  tarihleri arasında yapılacaktır. Ödüller 7 Aralık 2024 tarihindeki Kapanış  törenimizde açıklanacaktır.

Festival Yönetimi

Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali; Fotofilm Kültür Sanat ve Ansam Kültür Derneği tarafından düzenlenmekte, Kültür Turizm Bakanlığı ve yerel Belediyeler tarafından desteklenmektedir. 

 Organizasyon Birimleri

 • Festival Genel Koordinatörlüğü
 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet Grupları

Yarışmaya Katılım Koşulları 

Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

 • Yarışmaya, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra tamamlanmış ve Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’ne daha önce başvuruda bulunmamış Filmler katılabilir.

Festivalin resmi gösterim formatı DCP’dir. Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların ve filmin 5 adet basılı afişinin son teslim tarihi 20 Kasım 2024 Pazartesi’dir. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır.

Yarışma Filmlerinin Gösterime Sunulması

 • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Festival Kurulu’nun izlemesine sunulur.
 • Yarışmada finale kalan filmler, 3 – 7 Aralık 2024 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin, İzleyici (Halk) Jürisi’nin ve Sinemaseverlerin izleyebilmesi için İstanbul’daki sinema salonlarında ücretli ya da ücretsiz gösterilir. Gösterimlerden elde edilen gelir Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’ne aittir. Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali, yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
 • Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 1 Kasım 2024. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

 • Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu doldurarak, başvuranın imzasıyla son başvuru tarihine kadar Festival Merkezi’ne ulaştırmalıdır. (Başvuru formunun imzalı aslı mutlaka festival merkezine ulaştırılmalıdır.)
 • Festivale başvuran filmlerin DVD kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.

Filmlerin Gösterim Süresi

Yarışmaya katılmak için başvuran filmler 3 – 7 Aralık 2024 tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 • Filmlerin DCP kopyaları, festival bitim tarihi olan 7 Aralık 2024 tarihinden sonra başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine gönderilecektir.

Başvuru Formu İle Birlikte Verilecek Belge Ve Tanıtım Malzemeleri

 • Filmin künyesi
 • Filmin eser işletme belgesi
 • Filmin 1200 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce)
 • Yönetmenin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi(Türkçe ve İngilizce)
 • Yönetmenin fotoğrafları (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmden 10 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
 • Time Code’lu İngilizce diyalog listesi
 • Türkçe dışında bir dil kullanılmışsa Time Code’lu Türkçe diyalog listesi
 • Festival Organizasyonu, uygun özelliklerde tanıtım fragmanı gönderilmemesi durumunda, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.
 • Filmin izleme linki
 • Başvuru formun imzalanmış kopyası
 • Festival kataloğu, altyazı çevirisi ve filmin tanıtımı için gerekli olan yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte iletiniz.
 • Yarışmaya başvuran filmler için istenen başvuru malzemeleri iade edilmez.

 • Ön elemeyi geçen filmler: Filmlerin DCP kopyaların ve filmin 5 adet basılı afişinin son teslim tarihi 20 Kasım 2023 Pazartesi’dir. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır. Festival merkezine göndermeniz gerekmektedir.

Özel Koşullar:

 Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar.  Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

 • Yarışmaya katılan filmler, Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali yönetimi tarafından Festival süresince İstanbul sinemalarında ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali yönetimine aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, İstanbul’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan ve yaratıcıdan herhangi bir izin alınmaz.
 • Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibi, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek, konuk edilir. Bu durumda filmin davetlileri, Festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.
 • Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları ve yaratıcıları yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Halic Goldenhorn Uluslararası Film Festivali‘nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

Ön Jüri:

 • Ön değerlendirme Festival Danışma Kurulu tarafından yerine getirilir. Festival’de Büyük Jüri’nin nihai değerlendirmesine sunulacak 10 filmi Festival Danışma Kurulu belirler. Kurul, Festival koordinatörleri ve danışmanlarından oluşur.
 • Post-prodüksiyonu devam eden filmlerin yapımcıları, başvuru tarihinde filmin tamamlanmamış kopyasından bir DVD bastırarak ön jürinin değerlendirmesine sunabilir. İstisnai durumlarda Festival Yönetimi, post-prodüksiyonu devam eden filmlerin kopyalarının teslim tarihine esneklik getirebilir.
 • Ön değerlendirme çalışması en geç 1 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanır, nihai değerlendirmeye kalacak filmler belirlenir.
 • Ön elemeden geçen filmler 15 Kasım 2024 tarihinde festivalin sayfasında duyurulacaktır.

            Ana Jüri:

 • Yarışma Filmleri Ana Jürisi en az 5 üyeden oluşur. Ana Jürilerin yapısına ve bu yapıya uygun isimlere Festival Yönetimi karar verir. Bununla birlikte Jüri Başkanı’nı da Festival Yönetimi belirler. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler Ana Jüri üyesi olamaz.
 • Ana Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri “ne ait tüm kategorilerdeki ödülleri belirler.
 • En İyi Sinema Filmi ödülü paylaştırılamaz.
 • Ana Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.
 • Festival Yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır.
 • Ana Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Ana Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Ana Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

Ödül Kategorileri

 • En iyi film / Best Film
 • En iyi yönetmen / Best Director
 • En iyi senaryo / Best Script  
 • En İyi Görüntü Yönetmeni / Best Cinematography
 • En iyi Erkek oyuncu / Best Actor
 • En İyi Kadın / Best Actress
 • En iyi Kurgu / Best Editing –
 • En iyi Müzik / Best Films Music
 • En iyi Sanat Yönetmeni / Best Art Director
 • Jüri özel ödülü / Jury Special Award
 • Seyirci Özel Ödülü / Special Audience Award
 • Avrasya özel ödülü / Eurasia Special Award

Genel Hükümler:

 • Yarışmaya katılan tüm yapımcılar ve yaratıcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 • Başvuru yapıldıktan sonra adaylar filmlerini geri çekemezler.
 • Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
 • Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir.

HGFF komitesi, yeterli sayıda başvuru olmayan kategorileri yarışmaya açmayabilir veya bir diğer kategori ile birleştirebilir.

HGFF’de yarışma ve özel gösterim olmak üzere iki gösterim türü vardır. Hangi filmin hangi türde gösterime gireceği festival jürisi ve komitesi tarafından belirlenir.