Festival Kurucu Başkanı
Mehmet Oflazoğlu

Festival Direktörü
Sabri Saydam

Sanat Yönetmeni
Gülriz Fırat Topuzoğlu

Gösteri Sorumlusu
Ahmet Kara