Festival Kurucu Başkanı
Mehmet Oflazoğlu

Festival Direktörü
Özkan Binol

Sanat Yönetmeni ve Afiş Tasarımı
Gülriz Fırat Topuzoğlu

Gösteri Sorumlusu
Ahmet Kara